’’Zoals je verlangen is, is je wil.
Zoals je wil is, zijn je daden.
Zoals je daden zijn, is je bestemming’’.

Vedas woonzorg voert projecten uit in de kleinschalige zorg, scouting van het vastgoed , begeleiding en ondersteuning van het financiële en organisatorisch proces. Van het haalbaarheid onderzoek, de gemeentelijke bestemming van een pand tot de financiering en borgstellingen van de overheid. Wij kennen de weg en de hobbels die genomen moeten worden.

Wie zijn wij?

Vedas is een advies organisatie die focust zich op een integrale benadering van vastgoedvraagstukken in de kleinschalige zorg. Een nichemarkt waarin wij specialisten zijn en zowel de vastgoed financiering, het project als de zorgaanbieder bij elkaar brengen. Het zoeken naar vastgoedoplossingen gaat gepaard met de visie, het financieringstraject dat sterk door de overheid word gefaciliteerd en het concreet vertalen naar werkprocessen op zorg, facilitair- en logistiek gebied. Wij staan voor een integrale benadering die tot een goede zorg en een gezond rendement leiden waarin de verwerving van overheid ondersteuning tot ons kennisveld behoort. Om onze strategische positie in de markt:
 • Deskundige op het gebied van vastgoed-rekenen, cijfers te vertalen naar oplossingsrichtingen
 • Deskundig op het gebied van financiering, van specifiek in de zorgsector
 • Communicatief en gericht op samenwerken
 • Gericht op het bereiken van integrale oplossingen

Onze missie

Advies

Wij adviseren met hoofd en hart over huisvesting en vastgoed in het maatschappelijke speelveld.

Vertrouwd

We staan naast onze opdrachtgever als vertrouwd verlengstuk van uw (vastgoed)organisatie.

Geluk

Het bereiken van meer ‘huisvestingsgeluk’ voor de eindgebruikers is de ultieme drijfveer in ons werk.

Kansen

Wij scheppen kansen door creatieve oplossingen en verrassende (maatschappelijke) verbindingen.

Hoe helpen wij onze opdrachtgevers?

Wij koppelen en vertalen de visie en bedrijfsstrategie van zorginstellingen naar vastgoedbeleid. We doen dit met bestuurder(s), de cliënten, verwanten en medewerkers.

De ambitie en continuïteit van de organisatie is gericht op het primaire proces en innoveren met gevoel voor en vanuit de omgeving. Rekening houdend met relevante trends en ontwikkelingen maken wij vastgoed(plannen) toekomstbestendiger.

Onze processen

We doorlopen een aantal stappen

 • Opstellen van een strategisch vastgoedplan, waarbij beleid en strategie wordt gemaakt vanuit markt-, cliënt- en medewerkersperspectief, een compleet haalbaarheidsplan voordat er een investering plaatsvind.
 • Het maken van vastgoedexploitatie- en huurberekening voor een specifiek object.
 • Het opstellen van een meerjaren-prognoseberekeningen voor de vastgoedeigenaar/financier en de zorg onderneming.
 • De integrale businesscase
 • Aanvragen van financiering bij banken en borging vanuit de overheid
 • Vervaardigen van een Programma van Eisen, architectonisch ,ruimtelijk, functioneel en technisch.
 • Vastgoedtransities begeleiden en/of aan- en verkoop trajecten inclusief afstemming met zorgondernemer.

Wij richten ons op

 • Samenwerking met de klant en deze te ontzorgen.
 • Procesbewaking in samenhang met de opdracht en deelnemende partijen
 • Goede relaties opbouwen en behouden met de deelnemende partijen en de overheid
 • Een maatschappelijk verantwoord ondernemers inzicht combineren met een gezond economisch perspectief voor de belegger , zorg ondernemer en bewoners.

Vedas Woonzorg BV

Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum

T: 035-205 71 72

E: info@vedaswoonzorg.nl

IBAN: NL 22 INGB 0006 9725 66

KvK: 819.34.947

BTW Nummer: 8622.75.672.B01

Website door PEPS Media