’’Zoals je verlangen is, is je wil.
Zoals je wil is, zijn je daden.
Zoals je daden zijn, is je bestemming’’.

Vedas woonzorg voert projecten uit in de kleinschalige zorg, scouting van het vastgoed , begeleiding en ondersteuning van het financiële en organisatorisch proces. Van het haalbaarheid onderzoek, de gemeentelijke bestemming van een pand tot de financiering en borgstellingen van de overheid. Wij kennen de weg en de hobbels die genomen moeten worden.

De Verlosserkerk in Bussum

Vedas Woonzorg BV heeft meegewerkt aan een herontwikkelplan voor de
voormalige, monumentale Verlosserkerk in Bussum. Het ging om het realiseren van
een betaalbare woonzorg voorziening voor maximaal 24 ouderen (eventueel
echtparen) met een 24 uur zorgindicatie, aansluitend op het oorspronkelijke schip
van de kerk, en een klein appartementengebouw met woningen. Ook is voorzien in
een (half)ondergrondse parkeeroplossing voor alle appartementen.

Het zoeken naar geïntegreerde vastgoedoplossingen gaat gepaard met visie, het
financieringstraject dat door de overheid wordt gefaciliteerd en het concreet vertalen
naar werkprocessen op zorg, facilitair- en logistiek gebied. We hebben onze ervaring
opgedaan met het ondersteunen en creëren van de match tussen eigenaren van
onroerend goed en gespecialiseerde zorgondernemingen en in deze opzet ligt de
focus op de combinatie van de 24 uurs zorg en wonen. Toekomstige bewoners van
de appartementen zullen ook gebruik kunnen maken van een aantal van de
faciliteiten van het woonzorgcentrum en andere activiteiten die in de kerk
aangeboden worden, gezamenlijk met omwonenden en achterban van de kerk.

Huize Widaad

Vedas Woonzorg heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het project Huize Widaad op
het gebied van financiën, techniek, gezondheid, veiligheid en milieu. Dit onderzoek behelsde de
volgende punten:

  • Financiële haalbaarheid
  • Organisatorisch haalbaarheid
  • Economisch haalbaarheid
  • Technologisch haalbaarheid
  • Sociale haalbaarheid
  • Juridisch haalbaarheid
  • Ethische haalbaarheid
  • Is het plan in lijn met het beleid voor maatschappelijk ondernemen?
  • Is het plan acceptabel voor de toekomstige medewerkers?
  • Is het plan acceptabel voor alle stakeholders?

Naast de toetsing op geschiktheid en haalbaarheid is acceptatie van belang voor het
uiteindelijk bepalen van de keuze. We hebben onderbouwd dat de verandering de moeite
waard is, en uitwerkt welke verandering nodig is en welke impact dit op de organisatie heeft.
Wegen de kosten op tegen de baten en welke andere inspanningen en voordelen zijn er te
verwachten? Pas nadat de strategische optie voldoende onderbouwd was, kon er echt een
onderbouwde keuze gemaakt worden. Dit heeft geresulteerd in een prachtig project dat staat als een huis.

Vedas Woonzorg BV

Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum

T: 035-205 71 72

E: info@vedaswoonzorg.nl

IBAN: NL 22 INGB 0006 9725 66

KvK: 819.34.947

BTW Nummer: 8622.75.672.B01

Website door PEPS Media